SPECIAAL GEPATENTEERDE FILTER

E-Power

Hoe kan E-Power energie besparen? Het speciale gepatenteerde filter van Energia Europa werkt als het principe van ruisonderdrukkende hoofdtelefoons. Het stuurt elektromagnetische vectoren in omgekeerde richting, waardoor het veel harmonische vervuiling in de elektriciteit opheft. Cosinus Phi, power factor en actief vermogen worden verhoogd, reactief vermogen, THDI (totale harmonische vervorming van stroom) en THDU (totale harmonische vervorming van spanning) worden verlaagd.

Het effect is dat E-Power energie bespaart.Voor installaties met lagere capaciteit kunnen we ook het EP-mini systeem installeren. Dit is een compacte versie met dezelfde innovatieve technieken als de E-Power.

Start nu met
besparen

E-Power
E-PowerAANTONEN VAN BEREIKTE BESPARING

Evaluatie Proces

De week na inbedrijfstelling van de E-Power worden de belastingen en het gedrag van de E-Power geanalyseerd.
Op basis van deze analyse wordt een programma voor het testen van de besparing ontwikkeld en gecommuniceerd met de klant. Het betekent in feite dat gedurende een volledige week de E-Power elk half uur schakelt van bedrijf naar bypass.
De gemeten delta's worden geanalyseerd en gevalideerde informatie wordt geselecteerd. Van de meet resultaten wordt een statistische analyse gemaakt en wordt het percentagebesparing berekend.

Start nu met besparen!