HOE CREËER JE EEN PERFECTE VOEDING

Power quality

Power Quality (PQ) betekent het vermogen van een systeem of een elektrisch apparaat om naar behoren in zijn omgeving te werken zonder te worden beïnvloed door en zonder elektromagnetische interferentie te introduceren om het elektriciteitsnetwerk in staat te stellen op een schone en stabiele manier vermogen te leveren.

Met andere woorden, met Power Quality willen we een ideaal perfecte voeding creëren die altijd beschikbaar is, met een zuivere sinusgolf, ruisvrij en altijd op nominale spanning en stroomwaarden.

Power Quality houdt zich primair bezig met het waarborgen van:
1. Continuïteit
2. Spanning- en stroomkwaliteit

Het eerste gebied omvat alle fenomenen die verband houden met de geschiktheid van het elektrische systeem om het vermogen op elk moment te leveren. De belangrijkste verschijnselen die verband houden met deze factor zijn stroomuitval van elke duur.

Het tweede gebied omvat verschijnselen die verband houden met tijdelijke storingen van het elektriciteitsnetwerk en / of de aanwezigheid van storende belastingen, waaronder transiënten, harmonischen, reactief vermogen, onbalans, oscillaties, spanningsvariaties en flikkeringen.

Start nu met
besparen

disturbances
measurements

Start nu met besparen!